Underground
Coincidence
Bloom
Fume
Disintegrate
Ridiculous
Rugged
Quarter
Meddle
Pale
metro; yer altı
tesadüf
çiçek açmak
pis kokulu gaz, yaymak
parçalamak, bölünmek
gülünç derecede saçma
kaba, yontulmamış, pürüzlü
çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
karışmak, burnunu sokmak
solgun


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..