Blame
Giggle
Overemphatic
Globe
Fluctuate
Detest
Disgust
Deny
Means
Intermittent
suçlamak
kıkırdamak
fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı
küre
inip çıkmak
nefret etmek, tiksinmek
iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma
inkar etme
yol, yöntem, araç
kesik kesik, aralıklı


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..