Reservation
Select
Expand
Statue
Leak
Foolishness
Affluent
Advanced
Reluctant
Undermine
yer ayırtma; şart; ihtiyat
seçmek, ayırım
genişletmek; genişlemek; büyütmek
heykel
sızıntı, çatlak
aptallık, budalalık
varlıklı
ilerlemiş, ileri
isteksiz, tereddütlü
baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..