Consist of
Envy
Mend
Statue
Presume
Orchid
Mud
Examine
Exchange
Cruelty
müteşekkil olmak, oluşmak
kıskanma, gıpta etme
onarmak, tamir etmek; düzeltmek; düzelmek
heykel
varsaymak
orkide
çamur; iftira
tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek
karşılıklı değişmek
zulüm, acımasızlık


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..