Devote
Lecture
Merge
Enlarge
Wasteful
Varied
Delight
Sensitive
Unrehearsed
Seam
-e adamak
ders, konferans
birleşmek, içine katmak
büyütmek, genişlemek
savurgan, müsrif
değişik, çeşitli; değişken
sevinç, zevk, haz,
duyarlı, içli, alıngan
provasız
dikiş yeri, bağlantı yeri


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..