Frank
Subtle
Obscured
Unwillingness
Pace
Choice
Shade
Indispensable
Cruelty
Composed
açık sözlü, içten, samimi
ince, narin; zeka işi
saklı, anlaşılması güç
razı olmama; istememe, isteksizlik
adım, hız
seçmek
gölgelik, gölge, gölgeli yer
vazgeçilmez, zorunlu
zulüm, acımasızlık
birleşmiş; bestelenmiş


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..