Forecast
Emit
Represent
Heat
Prevent
Crime
Outrageous
Withdraw
Quarter
Moist
tahmin etmek
yaymak, çıkarmak
temsil etme
ısı, ısıtmak
engellemek, korumak
suç, cürüm
nefret uyandırıcı, öfkelendirici
çekmek, çekilmek, ayrılmak
çeyrek; bölge, semt; askeri kışla
nemli, ıslak


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..