Meditative
Investment
Indecisive
Susceptible to
Limp
Surmount
Merge
Deception
Lonely
Stubborn
derin derin düşünen
yatırım, sağlanan gelir
kararsız, kesin olmayan
kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
topallamak, aksamak
üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek
birleşmek, içine katmak
aldatma, hile
yalnız, kimsesiz, tenha
inatçı dik başlı


HintDrag boxes from right column to middle column. Your correct answer will be green and wrong answer will be red.
CongratulationsYou have completed with success the above quiz..